Thumbnail of post image 124

Văn hóa Nhật Bản

Lần này Goinkyo sẽ giới thiệu với các bạn một ...

Thumbnail of post image 112

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Sự khác nhau giữa 「黄金-ougon」「黄金-kogane」「金-kin ...

Thumbnail of post image 153

Manner ở Nhật Bản

Tôi là người Nhật, đã và đang sống và làm việ ...

Thumbnail of post image 039

Phát âm

Hôm nay tôi sẽ giải thích về cách phát âm từ ...

Thumbnail of post image 053

Phát âm

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách phát âm từ つ (t ...

Thumbnail of post image 044

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Trợ từ に và へ trong tiếng Nhật dùng để diễn t ...

Thumbnail of post image 028

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật, bằng việc sử dụng các trợ t ...

Thumbnail of post image 191

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Việc phân biệt và sử dụng trợ từ 「は」và「が」khôn ...