Thumbnail of post image 037

Văn hóa Nhật Bản

Lần này Goinkyo sẽ giới thiệu với các bạn một ...

Thumbnail of post image 059

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Sự khác nhau giữa 「黄金-ougon」「黄金-kogane」「金-kin ...

Thumbnail of post image 065

Manner ở Nhật Bản

Tôi là người Nhật, đã và đang sống và làm việ ...

Thumbnail of post image 099

Phát âm

Hôm nay tôi sẽ giải thích về cách phát âm từ ...

Thumbnail of post image 163

Phát âm

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách phát âm từ つ (t ...

Thumbnail of post image 167

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Trợ từ に và へ trong tiếng Nhật dùng để diễn t ...

Thumbnail of post image 056

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật, bằng việc sử dụng các trợ t ...

Thumbnail of post image 139

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Việc phân biệt và sử dụng trợ từ 「は」và「が」khôn ...