Thumbnail of post image 022

Văn hóa Nhật Bản

Lần này Goinkyo sẽ giới thiệu với các bạn một ...

Thumbnail of post image 045

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Sự khác nhau giữa 「黄金-ougon」「黄金-kogane」「金-kin ...

Thumbnail of post image 094

Manner ở Nhật Bản

Tôi là người Nhật, đã và đang sống và làm việ ...

Thumbnail of post image 069

Phát âm

Hôm nay tôi sẽ giải thích về cách phát âm từ ...

Thumbnail of post image 176

Phát âm

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách phát âm từ つ (t ...

Thumbnail of post image 140

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Trợ từ に và へ trong tiếng Nhật dùng để diễn t ...

Thumbnail of post image 033

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật, bằng việc sử dụng các trợ t ...

Thumbnail of post image 143

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Việc phân biệt và sử dụng trợ từ 「は」và「が」khôn ...