Phát âm りょ(ryo)

04/02/2019Phát âm

Hôm nay tôi sẽ giải thích về cách phát âm từ “Ryo”

Đối với người Việt Nam thì tôi có nghe một số bạn nói rằng cách đọc từ “Ryo” khó.

Thực tế khi nghe người Việt phát âm từ Ryokou (りょこう) thì người Nhật thỉnh thoảng nghe thành Rokkou (ろっこう), vì vậy thường nhầm lẫn ý nghĩa ban đầu của người nói.

Đối với người Nhật không quen cách phát âm của người Việt thì khi nghe như vậy rất khó để có thể tưởng tượng thành từ りょ(ryo) nên thiết nghĩ các bạn học tiếng Nhật nên luyện tập cách phát âm rõ ràng và chính xác từ Ryo (りょ)

Thực ra cũng không khó, các bạn có thể cố gắng đọc nhanh từ りお thì sẽ nghe ra thành từ りょ:

りお、りお、りお、りぉ、りょ、りょ、りょ…

Khi so sánh giữa từ りょ và từ ろ thì đối với chữ りょ trước khi bật âm ra thì đầu lưỡi sẽ đặt phía trong vòm miệng trên hơn một chút so với khi phát âm chữ ろ.

Bây giờ chúng ta hãy thử cùng luyện tập phát âm nào.

りょ、りょ、りょ、りょ、りょ…

Các bạn thấy như thế nào?

Nếu các bạn không biết mình đã phát âm đúng hay chưa thì hãy thử ghi âm lại rồi thử so sánh cách đọc 2 từ りょ và ろ sẽ dễ dàng nhận ra.

Phát âm