Thumbnail of post image 004

Văn hóa Nhật Bản

Gần đây trong trung tâm thành phố ngày càng c ...

Thumbnail of post image 058

Văn hóa Nhật Bản

Gia đình hạt nhân Ở Nhật Bản, đặc biệt là các ...

Thumbnail of post image 059

Văn hóa Nhật Bản

Thiên Hoàng trong tiếng Anh được dịch là 「Emp ...

Thumbnail of post image 120

Văn hóa Nhật Bản

Sự khác nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam. Nếu t ...

Thumbnail of post image 091

Văn hóa Nhật Bản

Nói từ kết luận thì thật có khác với tiêu đề ...

Thumbnail of post image 041

Văn hóa Nhật Bản

Vẽ hình mặt cười (Emoji) bằng chữ Hiragana 「へ ...

Thumbnail of post image 032

Văn hóa Nhật Bản

Lần này Goinkyo sẽ giới thiệu với các bạn một ...