Thumbnail of post image 066

Văn hóa Nhật Bản

Gần đây trong trung tâm thành phố ngày càng c ...

Thumbnail of post image 037

Văn hóa Nhật Bản

Gia đình hạt nhân Ở Nhật Bản, đặc biệt là các ...

Thumbnail of post image 096

Văn hóa Nhật Bản

Thiên Hoàng trong tiếng Anh được dịch là 「Emp ...

Thumbnail of post image 043

Văn hóa Nhật Bản

Sự khác nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam. Nếu t ...

Thumbnail of post image 026

Văn hóa Nhật Bản

Nói từ kết luận thì thật có khác với tiêu đề ...

Thumbnail of post image 019

Văn hóa Nhật Bản

Vẽ hình mặt cười (Emoji) bằng chữ Hiragana 「へ ...

Thumbnail of post image 018

Văn hóa Nhật Bản

Lần này Goinkyo sẽ giới thiệu với các bạn một ...