Thumbnail of post image 032

Phát âm

Hôm nay tôi sẽ giải thích về cách phát âm từ ...

Thumbnail of post image 171

Phát âm

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách phát âm từ つ (t ...