Thumbnail of post image 085

Phát âm

Hôm nay tôi sẽ giải thích về cách phát âm từ ...

Thumbnail of post image 124

Phát âm

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách phát âm từ つ (t ...