Luyện tập phát âm của つ(Tsu)

04/02/2019Phát âm

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách phát âm từ つ (tsu) trong tiếng Nhật.

Đối với người Việt thì tôi thường nghe một số bạn nói rằng phát âm của từ つ khá khó.

Nếu phát âm từ つ thành từ ちゅ thì người Nhật nghe ra như cách phát âm của trẻ con.

Ví dụ:

「どうですか、できましたか」

「どうでちゅか、できまちたか」

Tuy nhiên, vì là người nước ngoài nên dù phát âm có không chính xác đi nữa thì cũng không trách được. Nhiều trường hợp dù phát âm không đúng chữ つ nhưng đối phương vẫn hiểu được. Tuy nhiên, có những lúc cần phải phát âm chính xác mà chúng ta lại phát âm như trẻ con thành ちゅ thì dù không có ý xấu nhưng có khi đối phương sẽ phì cười.

Nếu là người quen thì việc phát âm có sai sót nhỏ cũng không thành vấn đề, nhưng trong kinh doanh, dù là người nước ngoài đi nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến độ tín nhiệm trong công việc và cả ấn tượng của đối phương về bạn.

Vì vậy, các bạn nên cố gắng luyện phát âm từ つ cho chính xác.

Chúng ta có thể luyện đọc chữ つ bằng cách điều chỉnh khẩu hình từ cách phát âm chữ ちゅ.

Phát âm