Sự khác nhau giữa「に」và「へ」

04/02/2019Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Trợ từ に và へ trong tiếng Nhật dùng để diễn tả hướng đến của một địa điểm, nơi chốn.

Trong tiếng Việt thì “に” có thể dịch là “ở”, còn trợ từ “に” có thể tạm dịch là “đến/vào”

駐車場にいるよ!

「駐車場に行く」

「駐車場へ行く」

Cùng một câu trên thì cả 2 cách dùng trợ từ に và へ đều có thể hiểu được và có thể hiểu 2 câu mang cùng một ý nghĩa.

Tuy nhiên, với mẫu câu thứ 2 thì, có thể nói 「駐車場にいるよ」được.

nhưng không thể dùng là「駐車場へいるよ」

Trợ từ「に」khác với trợ từ「へ」, trợ từ 「に」còn có thể được sử dụng để diễn tả sự tồn tại ở một nơi chốn nào đó. Theo đó thì danh từ nơi chốn đi với trợ từ 「に」có thể được hiểu là chủ từ chính của câu.

Trợ từ「へ」mang ý nghĩa tương tự với từ “to” trong “go to”, được hiểu chính như từ chỉ phương hướng mà hành động đó nhắm tới.

Trong câu「駐車場に行く」, với việc đi đến bãi giữ xe bạn có thể tưởng tượng được hành động sẽ diễn ra tiếp theo ở bãi giữ xe là gì.

Còn trong câu「駐車場へ行く」, chỉ mang một ý nghĩa duy nhất là đi đến bãi giữ xe mà thôi.

Tuy nhiên, đó là ý nghĩa về mặt ngữ pháp.

Nếu đã nói là 「駐車場へ行く」thì chắc chắc người nghe sẽ hình dùng được hành động tiếp theo ở bãi giữ xe đó là gì.

Thường thì không cần đối phương phải suy nghĩ về mặt ngữ pháp để suy diễn ý nghĩa câu nói, mà trên ý nghĩa thực tế của câu nói thường sẽ được đối phương hiểu theo nghĩa thông thường nhất. Và kết quả là cách dùng trợ từ “に” hay ”へ” đều mang ý nghĩa tương tự nhau.

破滅に向かう/破滅へ向かう

Không phải chỉ mang ý nghĩa vật lí là phương hướng đến mà hai trợ từ に và へ còn biểu hiện trạng thái sự việc.

Ví dụ như 2 cách nói sau đây.

「それは破滅に向かう行為だよ」

「それは破滅へ向かう行為だよ」

Đều mang ý nghĩa như nhau, và mang ý nghĩa là “Nếu làm như vậy sẽ hỏng bét”

「そのようなことをすると、破滅するよ」

5時に向かう/5時へ向かう

「5時に向かう」

Chỉ với câu văn này thì, nếu không phải là Time Travelers thì sẽ mang ý nghĩa nhất định là “Khi đúng 5 giờ thì sẽ hướng đến một chỗ nào đó”. Ý trong câu nói này không phải diễn tả nơi chốn mà là diễn tả thời khắc..

「5時へ向かう」

Cùng câu trên nhưng không có trợ từ に thì nếu không phải là Time Travelers thì thực sự là một câu không có khả năng xảy ra. Câu không có trợ từ に sau thời gian cụ thể thì không mang ý nghĩa gì nhất định.

Tuy nhiên, nếu là câu 「時計の針が5時へ向かう」thì tính ở mặt vật lí thì diễn tả được vị trí của sự vật là cây kim chỉ giờ. Trường hợp này thì có thể hiểu được.