楽しい(tanoshi) và 嬉しい(ureshi) khác nhau gì?

03/08/2018Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Tôi nghe nói rằng các bạn đang học tiếng Nhật hơi khó hiểu điểm khác nhau giữa 楽しい嬉しい.

Ngược lại, khi học tiếng Việt, tôi cũng đã không rõ cách dùng từ “vui” vì nghe nói rằng “vui” mang cả 2 ý nghĩa 楽しい嬉しい.

Đối với tôi, phân biệt cách dùng 楽しい嬉しい rất rõ ràng và tôi không hiểu tại sao trong tiếng Việt chỉ có một từ “vui” để biểu thị.

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn về 楽しい嬉しい.

嬉しい cần có lý do cụ thể hơn 楽しい

Đầu tiên nghe ví dụ này thì có lẽ bạn cũng dễ hiểu.

例文

Cách nói tự nhiên: 私は誕生日(たんじょうび)にプレゼントをもらえて嬉しい

Cách nói không tự nhiên: 私は誕生日にプレゼントをもらえて楽しい

説明

楽しい được dùng khi có tình trạng bạn cảm thấy vui.

嬉しい được dùng khi có đối thương cụ thể hơn 楽しい.

Ở ví dụ trên, việc nhận được quà tặng là một lý do cụ thể, nên vui trong trường hợp này sẽ dùng từ 嬉しい.

 

Ở ví dụ tiếp theo thì từ 楽しい phù hợp.

例文

友達がお祝いしてくれてプレゼントも貰(もら)えて、今年の誕生日は楽しかった

説明

楽しい này không nói rõ  lý do cụ thể là được bạn bè chúc mừng hay được tặng quà tặng,

mà đang nói về ngày toàn thể ngày sinh nhật.

 

Để dễ hiểu hơn, hãy cùng xem tiếp ví dụ tiếp theo nhé.

 

めったに遊んでくれない両親と遊園地(ゆうえんち)で遊べて楽しい

めったに遊んでくれない両親と遊園地(ゆうえんち)で遊べて嬉しい

説明

Ví dụ này thì về mặt cảm giác không khác nhau nhiều, nhưng sử dụng 嬉しい thì cho đối phương tưởng tượng người nói đã muốn đi chơi với ba mẹ từ trước, và vì yêu cầu đó đã được áp ứng nên 嬉しい. Tóm lại là vì có lý do cụ thể.

 

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng xem một ví dụ khác nhé.

例文

今日は楽しい一日だった。
今日は嬉しい一日だった。

説明

Cả 2 từ trên đều dùng được trong trường hợp trên, nhưng 楽しい thì tự nhiên hơn.

Và 2 cả đều là câu trả lời cho câu hỏi rằng hôm nay bạn như thế nào?

楽しい thì trả lời rằng vì đi chơi với bạn trai/bạn gái thì thông thường sẽ kết thúc câu chuyện.

嬉しい thì câu trả lời đó chưa đủ, tưởng tượng được lý do khác.

Ví dụ, chưa từng đi và nó đã là đầu tiên nên vui, lâu rồi không gặp được và đi chơi nên vui, hay là thích thật nên nói mạnh hơn 楽しい.

Những giải thích trên này là chỉ ví dụ nhưng mà cuối cùng, như tôi đã giải thích, “嬉しい“ thì có lý do cụ thể để cảm thấy vui sướng hơn 楽しい.