Sự khác nhau giữa 「してよかったのに」và 「したらよかったのに」

14/04/2019Nói chuyện bằng tiếng Nhật

「〇〇して良かったのに」

「〇〇したら良かったのに」

Các bạn có biết sự khác nhau giữa hai cách nói trên không?

Cách nói: して良かったのに

Để dễ hiểu thì các bạn có thể hình dung cách nói して良かったのに là cách nói khác của 「〇〇して”も”良かったのに」.

Ví dụ như câu:「参加して良かったのに」

Thực tế thì đối phương đã không tham gia nhưng người nói đang muốn diễn tả rằng đối phương “tham gia được thì cũng tốt mà".

Ví dụ khác:「そんなにがんばらなくて良かったのに」

Thực tế thì đối phương đã rất cố gắng rồi, và người nói muốn diễn tả rằng, đối phương “đã không cần cố gắng như vậy cũng được mà".

Ngược lại, tôi sẽ đưa ra một ví dụ không hợp lí khác như sau.

「雨が降ってきたな。傘を持ってきて良かったのに」

Theo lẽ thông thường thì dù có mang dù theo hay không thì không phải cả 2 đều tốt, mà mang theo dù thì tốt hơn.

Theo đó, vì cách nói “mang theo được thì tốt rồi" trong tiếng Nhật không tự nhiên nên câu “mang theo dù được thì tốt rồi" cũng trở nên không tự nhiên.

Nếu như người đến thăm rất ghét cầm dù, và dù trời có sắp đổ mưa thì họ cũng không dự định mang theo dù thì trong trường hợp này sẽ đúng với câu 持ってきて良かったのに.

Tuy nhiền, trường hợp như vừa nói trên thật ra không nhiều.

Cách nói: したら良かったのに

Để dễ hiểu thì cách nói したら良かったのに là cách nói khác của「〇〇した方が良かった」.

Ví dụ như câu:「参加したら良かったのに」

Ý nghĩa là “tham gia thì tốt hơn".

「雨が降ってきた。(自分が)傘を持ってきたら良かったなあ」

Câu trên có ý là “đã mang theo dù thì tốt hơn vậy mà.."

Ngược lại tôi cũng đưa ra một ví dụ về cách nói không hợp lí như câu bên dưới.

「そんなにがんばらなかったら良かったのに」

Nếu như cách nói trên thì lại thành ra ý nghĩa “không cần cố gắng thì tốt hơn".

Ở đây, đối với đối phương đã cố gắng mà nói như vậy thì không được.

Tuy nhiên, vì thực sự có lo lắng cho đối phương thì có cách khác như bên dưới.

「体調崩すほどがんばらなければ良かったのに」

Trường hợp này thì sẽ được hiểu một cách tự nhiên rằng 「がんばらなければ」- “nếu không cố gắng thì..". Nhưng cách nói「がんばらなかったら」cũng không sao.