ふとん(Futon) là được 敷く(shiku) hay 引く(hiku)?

03/08/2018Nói chuyện bằng tiếng Nhật

ふとん là cái gì?

Ở Nhật ふとん được sử dụng ở nhiều gia đình để ngủ thay giường, tiếng Việt có thể gọi là “Chăn”.

1 điểm lợi của ふとん là gấp lại và cất đặt dễ dàng. Nhiều nhà có 押入れ(おしいれ), nó là một loại kệ âm tường và có cửa lùa gọi là ふすま. Futon thường được cất  vào 押入れ sau khi thức dậy, nên ふとん không chiếm chỗ cố định trong phòng.

*Nhà nhỏ thì không có 押入れ(おしいれ) vì không có chỗ.

ふとん được viết bằng Hiragana hay 布団 chữ Hán, tôi thường thấy người Nhật sử dụng cả 2 cách nói này.

ふとん được 敷く hay 引く?  cả 2 đều đúng

敷く(しく) là cách nói đúng khi dùng cho Futon. Dịch nghĩa tiếng Việt là trải chăn.

Nhưng phát âm từ này hơi khó và 引く(ひく) phát âm dễ hơn nên 引く cũng thường được dùng hơn.

Vì thường được sử dụng nên chúng ta nghĩ rằng 引く cũng đúng được.

Ý nghĩa 敷く và 引く có khác nhau không?

Người Nhật suy nghĩ rằng không có khác nhau nhiều giữa ý nghĩa của 2 từ đó.

Nếu suy nghĩ kỹ thì tôi cảm thấy rằng chủ yếu ý nghĩa của từ 敷く khi dùng chung với  ふとん là diễn tả tình trạng trải chăn để chuẩn bị ngủ, chủ yếu 引く là động tác để 敷く.

Nhưng cuối cùng mọi người không cần đề ý ý

nghĩa khác nhau giữa 2 từ đó, người Nhật  không thường phân biệt 2 từ đó.

Nếu trong văn bản formal thì tôi cảm thấy rằng 敷く thường được dùng, chỉ vậy.

敷く được sử dụng cho những từ khác không?

敷く và 引く được dùng cho những danh từ khác ngoài ふとん.

Ví dụ,

カーペット(thảm)を敷く/引く
絨毯(thảm)を敷く/引く
ランチョンマット(place mat for lunch)をテーブルの上に敷く/引く
ブルーシート(blue tarp)を地面に敷く/引く

*カーペット và 絨毯じゅうたん  giống nhau. Nhưng tôi cảm thấy rằng 絨毯 có lông dài và mềm hơn カーペット.

 

Những thảm mỏng thường được trải trên sàn hoặc trên bàn ăn.