Khi cần nhờ giúp, Người Nhật sử dụng「助けて」(Tasukete) không? |Học tiếng Nhật #010

17/06/2018Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Cách nói “help me” trong tiếng Nhật như thế nào?

Người Nhật thường sử dụng “助けて” với nghĩa là “giúp” trong tiếng Việt,

Khi có nguy hiểm liên quan đến tính mạng hay thân thể, người Nhật cũng hay sử dụng “助けて”.

Và khi cần nhờ hỗ trợ làm việc, người Nhật sử dụng “助けて”, nhưng không được lịch sự lắm.

Hôm nay các bạn hãy cùng tôi học những cách nói lịch sự khi cần nhờ người khác giúp mình trong công việc.

手伝う

「手伝って!」

「手伝ってください」

Có ý nghĩa chính xác là “giúp làm một việc gì đó”, vì từ này không có ý nghĩa cứu giúp sinh mạng mang tính nguy hiểm.

 

Nói lịch sự hơn thì thêm chữ “お” vào đầu từ đó.

「お手伝いしましょうか?」

 

Khi trẻ con giúp ba/mẹ làm việc nhà, cách nói “お手伝い” cũng được sử dụng.

Khi giúp cấp trên trong công ty, cách nói “お手伝い” cũng thường được sử dụng.

Cách nói “お手伝い” được sử dụng vào nhiều trường hợp ở nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Nhưng từ này không thường được sử dụng trong văn bản formal nên các bạn cần lưu ý.

協力する

Hoặc cách nói lịch sự là:

「協力しましょう」
「ご協力願います」

Khi người nhỏ tuổi giúp người lớn tuổi hơn, cách dùng “手伝う” cũng thường được sử dụng nhưng khi nói “協力” thì nhiều trường hợp là đối phương bằng tuổi hoặc người lớn tuổi lớn hơn giúp người nhỏ tuổi hơn.

Cũng tùy ngữ cảnh nên các bạn chỉ cần nhớ rằng từ “協力” được dùng nhiều trường hợp là được.

手を貸す/力を貸す

Người Nhật thường sử dụng từ “貸す” “借りる” “売る” “買う” không chỉ đối với tiền và sản phẩm.

Ý nghĩa của từ  “力を貸す” “手を貸す” tương tự như “協力する”.

Khi sử dụng những từ này, không cần để ý về từ “tay” hay từ “lực” vì nó là ngụ ý.

Các bạn hãy nhớ 2 từ  “力を貸す” và ”手を貸す” có ý nghĩa giống nhau là được.

Nhưng có một điểm chú ý, khi chủ từ của “○○を貸す” là tôi/bản thân mình, thì sẽ gây ấn tượng người nói đứng ở vị trí cao hơn.

Khi yêu cầu được sự trợ giúp từ người khác, những từ như vừa rồi thường được sử dụng.

「どうかみなさん、力を貸してください」

お願いします

Cơ bản thì khi nói “お願いします” thì cần thông tin cụ thể là yêu cầu hay muốn nhờ cái gì,

nhưng câu này lại thường được sử dụng riêng biệt.

 

「(相手のために)○○しましょうか?」
「はい、すみませんが、お願いします」

Trường hợp này đối phương đã tự ý đề xuất về việc cần làm nên khi trả lời chỉ cần dùng câu “お願いします” thì được.

Cũng có dạng câu cố định như  「よろしくお願いします」

 

「○○していただけますか?」(Yêu cầu đối phương)
「はい、よいですよ。〇〇します」
「ありがとうございます。よろしくお願いします」

Khi yêu cầu đối phương làm gì đó giúp mình, và được đối phương đồng ý giúp, bạn chỉ cám ơn không thì chưa đủ nên thường thêm câu nói “お願いします” thì sẽ tự nhiên hơn.

 

「ご協力ください。お願いします」

Trường hợp này thì chỉ dùng “ご協力ください” thì đủ.

Nhưng nếu dùng một câu khác có ý nghĩa tương tự và lặp lại thì cũng không vấn đề và giúp nhấn mạnh ý nhờ vả hơn.

Nhưng thỉnh thoảng, dù không có ý muốn nhấn mạnh sự nhờ cậy đi nữa, thì vẫn có thêm từ お願いします cho câu nói được đầy đủ hơn.