Katakana word: “ハブる”(Haburu) là cái gì?|Học tiếng Nhật #009

16/06/2018Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Người Nhật hiện đại thường sử dụng “ハブる".

“ハブる” là một từ Katakana hiện đại.

 

”ハブる” là động từ.

“ハブ” là danh từ.

ハブる(Haburu) là cái gì?

Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn một số ví dụ sau.

「みんな遊びに行ったのに、自分だけ誘われなかったよ。自分だけハブだよ」
「なんで○○くんだけ一人なの?ハブるなよ」
「なんだか、事あるごとに自分たちのチームはハブにされている気がするよ」

 

Có lẽ qua những ví dụ trên thì các bạn có thể tưởng tượng được.

Ý nghĩa của ハブる là ngoại trừ người đó/ hoặc cái gì đó ra.

Một từ có nghĩa tương đồng khác trong tiếng Nhật là “仲間はずれ”.

 

Phát âm và ý nghĩa của từ  ハブ gần giống “省く” nên liên tưởng về từ “省く” thì dễ nhớ được.

 

ハブ・ハブる là từ không lịch sự nên không nên sử dụng ở chỗ formal.

Các bạn có thể sử dụng được trong các trường hợp nói đùa, và cũng có thể sử dụng được trong trường hợp nghiêm túc.

 

Từ ハブ còn mang ý nghĩa khác nên cần chú ý.

Trong tiếng Anh, ハブ = Hub

ハブ còn có nghĩa là một thể loài rắn có độc

trong khi ハブ = 羽生/土生 lại là một họ hiếm ở Nhật Bản.