Từ Hiragana giống nhau nhưng ý nghỉa khác: nhau雨(a mề) và 飴(a mế)|Học tiếng Nhật #4

10/06/2018Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Từ Hiragana giống nhau nhưng ý nghỉa khác

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về một số từ có cùng âm khác nghĩa.

Phát âm trong Tiếng Việt rất quan trọng.

Phát âm trong Tiếng Nhật không quan trọng như tiếng Việt.

Nhưng thỉnh thoảng tiếng Nhật cũng có những từ cần phân biệt rõ phát âm.

Mỗi khu vực có khác nhau trong việc sử dụng từ ngữ nên lần này tôi sẽ hướng dẫn phát âm của vùng Tokyo.

Còn nhiều từ đồng âm khác nghĩa khác nữa

Nhưng lần này tạm thời chỉ chia sẻ với các bạn một số từ thông dụng thôi.

Cuối cùng người Nhật hiểu và phân biệt từ đồng âm khác nghĩa từ bối cảnh nên các bạn không cần lo lắng lắm.

雨 và  飴

Ame có nghĩa là mưa, khi đọc thì phát âm thấp dần. Theo tiếng Việt sẽ đọc là “A mề”

Ame cũng có nghĩa là kẹo, khi đọc thì phát âm cao dần. Theo tiếng Việt sẽ đọc là “A mế”

 

箸, 橋 và 端

Hashi có nghĩa là đôi đũa. Khi đọc thì phát âm thấp dần. Theo tiếng Việt sẽ đọc là “Ha shì”

Hashi với nghĩa là cây cầu thì khi đọc, phát âm cao dần. Theo tiếng Việt sẽ đọc là “Ha shí”

Hashi với nghĩa là ven, cạnh thì khi phát âm cũng thấp dần.

橋 và 端 khi phát âm thì nghe gần như giống nhau.

Nên người Nhật cũng không thể phân biệt đó là từ nào chỉ từ phát âm.

Nên cần hiểu từ bối cảnh.

 

朝 và 麻

Asa có nghĩa là buổi sáng, khi phát âm thấp dần (A sà)

Asa có nghĩa là sợi cây gai khi phát âm cao dần (A sá)

 

神, 紙 và 髪

Kami có nghĩa là chúa thần nếu phát âm thấp dần.(Ka mì)

紙, 髪

Kami có nghĩa là giấy hoặc tóc khi đọc ngang hoặc cao dần lên. (Ka mi, Ka mí)

 

役者 và 訳者

役者

Yakusha, khi phát âm cao dần thì có nghĩa là diễn viên.

訳者

Yakusha, khi chữ く được đọc cao lên thì lại có nghĩa là người dịch thuật. Hay là thấp dầu thì cũng được.

 

自身, 地震 và 自信

自身

Jishin, khi phát âm xuống thấp dần thì có nghĩa là “tự mình”.

地震, 自信

Jishin, khi phát âm cao dần thì lại có nghĩa là động đất, hoạc là “tự bản thân mình”.