Cách nói của ううん(Uun)|Học tiếng Nhật #3

10/06/2018Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Tôi là người Nhật, vợ là người Việt, tiếng Việt của tôi chưa giỏi.

Cách nói của ううん(U-un)

Mọi người có biết cách nói thông thường của「いいえ」 chưa?

Được viết như thế này.
「ううん」
Thỉnh thoảng cũng được viết là「うんう」「んーん」.

Mọi người biết cách đọc không?
Rất đơn giản.
Mở miệng và “うんう”.
Hay là ngậm miệng và “んーん”.
Một số người Nhật phất am theo 「ううん」.
「う」 tiếp tực 2 lần nhưng phát âm 「うーん」thì ý nghỉa trở nên khác nhau, nên cần phát âm rỗ “う" 2 lần.

Thêm “ん” vào cuối cùng của 「うんう」 và phát âm “うんうん” thì ý nghĩa là うん 2 lần.
Người Nhật phân biệt rõ “うんうん” và “うんう” nên mọi người cần chú ý.

Tùy theo cách nói, ấn tương cũng khác nhau.
Mọi người thử nhiều cách nói nhe.

Nhưng mọi người không nên dùng từ này đối với người lớn hơn.

Nên mọi người cần sử dụng hợp lí nha.