Sự khác nhau giữa 「黄金」「金」

10/02/2019Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Sự khác nhau giữa 「黄金-ougon」「黄金-kogane」「金-kin」

Để biểu thị ý nghĩa của từ “Gold” trong tiếng Anh, trong tiếng Nhật có từ 黄金 và từ 金.

Từ 黄金 có 2 cách đọc âm Hiragana khác nhau là おうごん và こがね.

Từ 金 thì chỉ mang một ý nghĩa là vàng (Gold) và được đọc là きん. Cũng có trường hợp từ 金 được đọc là かね, và trường hợp này biểu thị ý nghĩa tiền tệ.

Cách phân biệt sử dụng hai từ「おうごん」và「こがね」

Cả 2 từ 「おうごん」「こがね」đều có cùng một ý nghĩa, tuy nhiên cách sử dụng lại khác nhau.

Ví dụ như câu nói: 金庫に黄金が入っていた。(Có vàng để trong tủ sắt)

Trường hợp này, thông thường sẽ đọc từ 黄金 bằng cách đọc là おうごん. Nếu đọc là こがね thì người nghe sẽ không phân biệt được với từ 小金.

Ví dụ câu : 黄金色に輝くコイン。(Đồng tiền này có màu vàng sáng lóa)

Trường hợp này thì  thông thường sẽ đọc từ 黄金色 với âm Hiragana là こがねいろ. Nếu đọc là おうごんいろ cũng không phải không tự nhiên, tuy nhiên cách đọc こがねいろ vẫn thông thường hơn.

Có lẽ dù có đọc là こがね thì cũng có trường hợp người nghe sẽ không hiểu nhầm thành từ 小金 nên dùng từ こがね thì cũng hiểu được.

Phân biệt sử dụng giữa 黄金-ougon  và 金

Để phân biệt một cách rõ ràng giữa 2 từ này hơi khó nhưng từ 黄金 thường được hiểu theo ý nghĩa biểu thị từ Gold – một tài sản quý báu và có giá trị. Còn 金 thì thường được hiểu theo nghĩa Gold – một kim loại dạng vàng.

Ví dụ như câu :  金を手に入れた。

và câu :  黄金を手に入れた。

So với từ 金 ở câu trên thì từ 黄金 ở câu dưới làm người nghe liên tưởng tới sự lấp lánh ánh ra từ vàng.

Ngoài ra, cách nói 黄金 cũng mang rõ ý nghĩa của một tính từ hơn. Trong tiếng Anh có thể tương tự ý nghĩa với từ Golden.

金の店 – kin no mise

黄金の店 – ougon no mise

Cách nói 金の店, thông thường sẽ làm người nghe liên tưởng tới một cửa tiệm mua bán vàng. Còn cách nói 黄金の店 thì tùy ngữ cảnh sẽ mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Cũng có trường hợp hiểu là một cửa hàng bán vàng giá trị, hoặc cũng có thể hiểu là một cửa hàng làm bằng vàng.

Nếu nói là 「黄金の店」thì trong tiếng Việt thường sẽ không liên tưởng tới “Tiệm Vàng”. Thực tế thì với trường hợp dùng từ「黄金」, tùy văn cảnh cần làm rõ ý nghĩa, nếu không người nghe sẽ hiểu theo sự phóng đại quá mức bình thường.

Ngoài ra, ví dụ dưới đây hầu như ý nghĩa của 2 từ được dùng không khác nhau nhiều, chỉ sai lệch chút ít ở hàm ý.

黄金色 – kogane iro

金色 – kin iro

So với từ 「金色」thì từ 「黄金色」làm liên tưởng về một màu vàng rực rỡ và có giá trị. Tuy nhiên cũng có trường hợp sử dụng từ 黄金 thay cho từ 金色 khi muốn diễn tả màu vàng.