Một số cách nói xin chào của tiếng Nhật thay “こんにちは”(Konnichiwa)|Học tiếng Nhật #011

18/06/2018Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn một số cách nói xin chào.

 

Xin chào cơ bản là おはよう/こんにちは/こんばんは.

Nhưng mà tiếng Nhật cũng có nhiều cách nói khác tùy theo tình huống.

はじめまして

Có nghĩa tương tự  “rất vui được gặp bạn”.

Khi gặp người lạ lần đầu tiên, người Nhật sẽ sử dụng từ này.

お久(ひさ)しぶりです

Lâu rồi không gặp sẽ nói câu này.

ご無沙汰(ごぶさた)しております

Câu này có ý nghĩa giống nhau với câu “お久しぶりです”, tuy nhiên có lịch sự hơn “お久しぶりです’.

Người Nhật thường dùng câu 謙譲語(けんじょうご) “おります“.

Từ “います” khi dùng ở thể lịch sự 丁寧語(ていねいご)‘  thì chuyển thành “おります”.

待った?/お待たせしました/遅れてごめん!

Dù trễ giờ hẹn gặp thì nhiều người Nhật cũng không nói lời xin lỗi.

Nhưng các bạn lưu ý, dù 1 phút thì cũng là trễ vì vậy cần nói lời xin lỗi, không cần bắt chước theo người vô lễ. Làm vậy thì dù bạn là người nước ngoài thì đối phương người Nhật cũng cảm động về lễ độ của bạn.

Và dù thực sự bạn không trễ nhưng cách sử dụng câu「待った?」cũng được nói đối với đối phương đã đến hẹn trước và đợi.

Trong trường hợp đó, dù bạn không trễ thì lời nói xin lỗi vì đã để đối phương đã chờ, sẽ khiến đối phương người Nhật ngạc nhiên vì manner bạn giống như người Nhật.

どうも

Cách nói này rất dễ dùng thật nhưng ở các ngữ cảnh formal thì các bạn không nên sử dụng.

Thường thì từ đi sau đó bị lược bỏ, ví dụ như 「どうも、こんにちは」「どうも、お久しぶりです」 nên sử dụng được trong nhiều trường hợp, ngữ cảnh nhưng không lịch sự lắm.