Những hoa quả của Nhật Bản hiếm khi ở Việt Nam

18/06/2018Thực phẩm

Ở Nhật có nhiều thể loại hoa quả, bơi vì có 4 mùa và có nhiều khí hậu, khu vực lạnh, khu vực nóng, có nhiều núi, rừng rú, sông.

Nhưng ở Việc gần đây có nhiều thể loại hoa quả vì được nhập khẩu từ nước ngoài nên chỉ có ở Nhật nhưng không có ở Việt là không có nhiều.

Nhân thiên thì trải được nhập khẩu mắc và không ngon vì nhập khẩu, nhưng ăn trải Nhật ở Nhật Bản thì ngon hơn rẻ hơn nên tôi là người Nhật nên nhờ quý khác không hiểu lầm, hoa quả Nhật mắc và không ngon.

Ngược lại, cũng có hoa quả ở Việt Nam có nhưng ở Nhật Bản không có.

Tôi sẽ hướng dẫn những đó ở trên bái này.

Thế còn, ví dụ, quả câm, quả táo, quả dâu tây vân vân…có nhiều thể loại, đặc biệt có rát nhiều thể loại quả câm, và người Nhật phân biệt mỗi thể loại đó và không thấy giống nhau, nhưng lần này tôi sẽ lược bỏ, không hướng dẫn, vì đối với người nước ngoài, các đó là mot thể loại trong quả câm, và không thể hướng dẫn toàn bộ.

Những hoa quả hiếm của Nhật Bản hiếm khi ở Việt Nam

桃(もも)

Viết bằng カタカナ thì cũng được, もも là đào.

Tôi thích trải này.

桃

 さくらんぼ

Viết bằng カタカナ thì cũng được, bình thường không sử dụng chữ Hán.

Hoa trải của Sakura, nhưng Sakura đó không phải là cây nổi tiếng ở nước ngoài để thưởng thức, chỉ là đồng loại.

さくらんぼ rất mắc, đồ cao cấp thì cũng có chỉ một trải trên 1,000 Yên(JPY), là khoảng 200.000đ (trường hợp tính bằng 200VND/JPY)

Thế còn, Khác nhau với cherry nước Mỹ.

さくらんぼ

栗(くり)

Viết bằng カタカナ thì cũng được.

栗 là hạt dẻ, ở Việt Nam nó cũng được biết như là hạt dẻ rang ngọt:Tiếng Nhật thì 南京甘栗(なんきんあまぐり)

くり là một “木の実". Tiếng Nhật không thường gọi 果物 là 木の実, nhưng クリ là 木の実.

クリ

枇杷(ビワ)

Viết bằng ひらがな thì cũng được nhưng Katakana thường được sử dụng.
Tôi đã cũng thêm chữ Hán nhưng vì chữ Hán đó khó nên Katakana được sử dụng nhiều hơn.

Rát mắc vì quy trọng, không thể trồng trọt số lương lớn.

枇杷

柿(かき)

Viết bằng カタカナ thì cũng được.

Quả hồng ngâm. Hiếm khi nhưng ở Việt cũng thỉnh thoảng có.

Gần đây ở Nhật có nhiều 柿 không có hạt nên dễ ăn.

干し柿: được phơi và làm khó. Vì một số thể loại 柿 rắt đắng nên không thể ăn tươi.

柿

Những hoa quả hiếm của Việt Nam hiếm khi ở Nhật Bản

Sầu riêng(ドリアン)

Nổi tiếng nhưng ở Nhật không thể trồng trọt nên rất mắc.

1 trải trên 10,000 Yên: Khoảng 2.000.000đ (trường hợp tính bằng 200VND/JPY)

ドリアン

Chôm chôm(ランブータン)

Nhiều người Nhật không biết trải này.

ランブータン

Quả nhãn(リュウガン)

Nhiều người Nhật không biết trải này, nhưng ở Okinawa có một chút.

リュウガン

Quả hồng xiêm(サポジラ)

Nhiều người Nhật không biết trải này, nhưng ở Okinawa có một chút.

サポジラ

Quả me(タマリンド)

Nhiều người Nhật không biết trải này, nhưng ở Okinawa có một chút.

タマリンド

Quả ổi(グアバ)

Một số người Nhật cũng biết, ở Okinawa có.

Ở Nhật thì chờ chín đến màu đổ và nấu nước ép.

グアバ

Quả khế(スターフルーツ)

Một số người Nhật biết, được trồng trọn Ở Okinawa.

スターフルーツ

Thực phẩm