Thumbnail of post image 029

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Hôm nay tôi sẽ giải thích về sự khác nhau giữ ...

Thumbnail of post image 088

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

みなさんこんにちは。 本日は日本語で説明します。 固有名詞の作り方について、文法上、「こう ...

Thumbnail of post image 181

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Người Nhật thường nói ちょっと. Kiểm tra bằng từ ...

Thumbnail of post image 181

Manner ở Nhật Bản

Cẩn thận buổi tối Nhiều người Nhật rất bị ảnh ...

Thumbnail of post image 039

Manner ở Nhật Bản

Nếu không phải đi ăn ở nhà hàng truyền thống ...

Thumbnail of post image 076

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

ふとん là cái gì? Ở Nhật ふとん được sử dụng ở nhiề ...

Thumbnail of post image 086

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Xin chào các bạn. Tôi là người Nhật sống ở Vi ...