Thumbnail of post image 147

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Hôm nay tôi sẽ giải thích về sự khác nhau giữ ...

Thumbnail of post image 050

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

みなさんこんにちは。 本日は日本語で説明します。 固有名詞の作り方について、文法上、「こう ...

Thumbnail of post image 082

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Người Nhật thường nói ちょっと. Kiểm tra bằng từ ...

Thumbnail of post image 179

Manner ở Nhật Bản

Cẩn thận buổi tối Nhiều người Nhật rất bị ảnh ...

Thumbnail of post image 173

Manner ở Nhật Bản

Nếu không phải đi ăn ở nhà hàng truyền thống ...

Thumbnail of post image 079

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

ふとん là cái gì? Ở Nhật ふとん được sử dụng ở nhiề ...

Thumbnail of post image 166

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Xin chào các bạn. Tôi là người Nhật sống ở Vi ...