Nói gì đó trước khi làm một việc gì đối với người khác

08/08/2018Manner ở Nhật Bản

Không nên sờ vào người khác mà không nói gì

Trường hợp một ai đó đang cản đường đi của bạn ở Nhật, bạn cần nói “すみません”. Các bạn không nên dùng tay đẩy người khác để bước tới.

Nếu gọi lớn rồi nhưng đối phương không nhận ra thì không còn cách nào khác. Nhưng mà trường hợp đó thì nếu không kèm lời nói gì thì rất vô lễ.

 

Nếu không nhớ ra ngay được từ “すみません” thì bạn có thể nói rằng “excuse me” cũng được, nhiều người Nhật không rõ tiếng Anh nhưng ít ra là biết từ đó.

Khi muốn sờ vào đồ đạc ở nhà người khác, cần hỏi trước

Nếu bạn được mời đến nhà của người Nhật thì bạn cần lưu ý.

Người Nhật yêu cầu đối phương giữ ý tứ một mức độ vừa phải, dù người đó đã nói rằng không cần ngại thì bạn cũng cần cẩn thận, bạn không nên một mực nghe theo.

 

Ví dụ, khi mượn phòng vệ sinh thì nói 

トイレをお借りしてもよろしいですか?

Tôi mượn nhà vệ sinh được không?

khi muốn ngồi ghế vào sofa thì cũng vậy.

ここに座ってもいいですか?

Tôi ngồi ổ chỗ này được không?

このツボを触ってみてもいいですか?

Tôi thử sờ cái lọ này được không?

いただきますね

Tôi sẽ ăn cái này nhe.

Nhường đường đi

Nếu bạn gặp người khác ở trên đường ở Nhật Bản thì hãy nhường đường cho đối phương nhé.

Các bạn không nên suy nghĩ đối phương phải nhường đường cho mình là điều hiển nhiên, Dù bạn không nghĩ như vậy nhưng cũng nếu bạn cũng không nói cảm ơn khi đối phương nhường đường cho mình thì cũng gây ấn tượng không tốt. Chỉ cúi chào thì cũng được.

Manner ở Nhật Bản