Thumbnail of post image 020

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Người Nhật thường nói ちょっと. Kiểm tra bằng từ ...

Thumbnail of post image 200

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

ふとん là cái gì? Ở Nhật ふとん được sử dụng ở nhiề ...

Thumbnail of post image 061

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Xin chào các bạn. Tôi là người Nhật sống ở Vi ...

Thumbnail of post image 023

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

今回は「的」の使い方について説明します。 「的」は弓矢などの「的(まと)」の他、「○○的」 ...