Thumbnail of post image 135

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Người Nhật thường nói ちょっと. Kiểm tra bằng từ ...

Thumbnail of post image 098

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

ふとん là cái gì? Ở Nhật ふとん được sử dụng ở nhiề ...

Thumbnail of post image 029

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Xin chào các bạn. Tôi là người Nhật sống ở Vi ...

Thumbnail of post image 147

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

今回は「的」の使い方について説明します。 「的」は弓矢などの「的(まと)」の他、「○○的」 ...