Thumbnail of post image 156

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Người Nhật hiện đại thường sử dụng "ハブる". “ハブ ...

Thumbnail of post image 167

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

イタい(itai) này là cái gì đau? イタ là Katakana,  ...

Thumbnail of post image 171

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

怒(おこ)る có nhiều cách nói khác nhau. Ví dụ, 腹( ...

Thumbnail of post image 087

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Những cách nói tạm biệt của tiếng Nhật Hôm na ...

Thumbnail of post image 126

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Tôi là người Nhật, vợ là người Việt, tiếng Vi ...