Người Nhật hướng dẫn tiếng Nhật

Người Nhật hướng dẫn tiếng Nhật với Video

Nên các bạn nghe được phát âm tiếng Nhật của người Nhật.
Tôi thỉnh thoảng đang úp lên video ở trên YouTube để hướng dẫn tiếng Nhật.

Dạnh sách của những trang học tiếng Nhật với Video

https://hoctiengnhat.goinkyo.be/category/noi-chuyen-bang-tieng-nhat/

Một cái sample của Video để học tiếng Nhật

Channel “Nói chuyện bằng tiếng Nhật cùng Goinkyo"

“Goinkyo" là nickname của tôi.

https://www.youtube.com/channel/UCQ7HlV2L4SxxAjlbMf4Lxwg/videos

Xin vui lòng đăng ký và chia sẻ Channe này.